Mr. Irontail
Mr. Irontail

Mr. Irontail

steps

steps

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

Mr. Irontail

rat + adventurer = Mr. Irontail

More artwork
Yagiz kani piltover brawler finalYagiz kani braumYagiz kani orc war cry3