Swordtember 2022 Day 1 | Gothic
Day 1 Gothic

Day 1 Gothic

Swordtember 2022 Day 1 | Gothic

Swordtember 2022 Day 1

Prompt: Gothic

This year I will be in the challenge! hope you like guys!

Let the fun begin!
Thanks, Tim Kaminski

More artwork
Yagiz kani ds weaponsYagiz kani ds weapons2Yagiz kani day 18 geometric