Orc head practice with new brushes
colored

colored

greyscale

greyscale

Orc head practice with new brushes

I made it with Esben Lash's brush set, its just practice with new brushes

More artwork
Yagiz kani yagiz kani gss3Yagiz kani masterchefYagiz kani yagiz kani random pirate challange3